Transferul medicilor

In conformitate cu decizia CMR 10/2009, transferul medicilor dintr-un colegiu teritorial in altul se va face pe baza notei de transfer, eliberata la cerere.

DECIZIE nr. 10 din 4 septembrie 2009
privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din
Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial
EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 septembrie 2009

In temeiul art. 404 si al art. 406 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania decide:

ART. 1
Membrii Colegiului Medicilor din Romania luati in evidenta unui colegiu teritorial se pot transfera in cadrul altui colegiu teritorial in situatiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi luati in evidenta acestuia din urma in baza urmatoarelor documente:
1. nota de transfer;
2. copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) si pregatirea profesionala (rezident, specialist, primar);
3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu si, dupa caz, certificat de casatorie sau divort (numai la schimbarea numelui si/sau a starii civile);
4. adeverinta de incadrare de la noul loc de munca sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de intrerupere a activitatii medicale poate fi solicitata copie de pe cartea de munca;
5. copie de pe decizia de pensionare (daca este cazul).
ART. 2
1. Nota de transfer este prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie, si se elibereaza de catre colegiul unde este inregistrat medicul, in baza unei cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie.
2. Inaintea eliberarii notei de transfer, medicul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizatia datorata catre colegiul de unde doreste sa plece.
3. Cotizatia platita in avans se va vira catre colegiul unde urmeaza sa se transfere medicul, facandu-se mentiune in nota de transfer.

ART. 3
1. Nota de transfer va fi inmanata, sub semnatura, solicitantului si poate fi insotita, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordarii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
2. In registrul de evidenta al medicilor se va mentiona colegiul la care s-a transferat medicul.

ART. 4
Daca la nivelul colegiului de unde se transfera medicul s-a inregistrat o sesizare impotriva sa ori a fost declansata ancheta disciplinara, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transfera.

ART. 5
1. La luarea in evidenta a medicului de catre noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu un cod corespunzator, si se va retine cel anterior.
2. Colegiul teritorial care a luat in evidenta medicul transferat va comunica Colegiului Medicilor din Romania noul cod alocat medicului, data luarii in evidenta si care au fost sumele virate catre vechiul colegiu ca fiind cotizatie platita in avans.

ART. 6
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Vasile Astarastoae