Eliberarea certificatului profesional curent

Informații privind eliberarea certificatului profesional curent (certificat de bună practică medicală – good standing):

 1. Certificatul profesional curent poate fi solicitat numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor jedet Bistrita, cu certificat de membru eliberat în conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006, titlul XII.
 2. Acest document este necesar în următoarele situații:
  1. întocmirea dosarului de înscriere la examen de promovare profesională
  2. concurs de ocupare a unui post vacant de medic.
  3. înființarea unui cabinet medical.
  4. exercitarea profesiei în afara granițelor României
 3. Pentru eliberarea Certificatului, în condițiile în care dosarul de membru al medicului solicitant este complet (conține toate documentele privitoare la calitatea de membru și la pregătirea profesională) este suficientă o cerere tip (la Colegiul Medicilor).