Eliberarea certificatului de membru

Eliberarea Certificatelor de Membru CMR

Fisa medicului

 • act de identitate – copie;
 • diploma de licenta – in copie ;
 • confirmare in specialitate/ primariat – copie;
 • atestate de studii complementare, supraspecializari – copie;
 • certificat de sanatate – original ( adeverință eliberată de medicul de familie; consult psihiatric, fisa de aptitudini medicina muncii )
 • copie certificat de casatorie (dupa caz)
 • adeverinta de la locul de munca
 • asigurare de raspundere civila – malpraxis – valabila pentru anul in curs;
 • cazier judiciar – original;
 • taxa de inscriere: 125  lei sau adeverinta de transfer pentru medicii care au fost inscrisi in alt judet
 • certificat de membru  CMR in original (dupa caz)
 • formulare tip (Colegiul Medicilor)