Calcularea punctajului

Conform Deciziei nr. 1/ 18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obţinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, dacă au fost obţinute în intervalul de 5 ani calculat, o singură dată, credite pentru titluri profesionale, după cum urmează:

  • obţinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătaţii, prin promovarea concursului de rezidenţiat – 50 de credite EMC;
  • obţinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialitaţi – 200 de credite EMC;
  • obţinerea unui atestat de studii complementare – 75 de credite EMC;
  • obţinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate – 250 de credite EMC;
  • obţinerea titlului de doctor în medicina – 300 de credite EMC;
  • obţinerea titlului de master – 100 de credite EMC pentru masterele în domneiul medical;
  • obţinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătăţii – 75 de credite EMC;
  • obţinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătăţii – 100 de credite EMC;
  • statutul de cadru didactic universitar, şef de lucrări, conferenţiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumator de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.