Biroul Executiv

PREŞEDINTE:
            Dr. COCOI IOAN DANUT
 VICEPREŞEDINTE DEPARTAMENTUL PROFESIONAL ŞTIINŢIFIC, ACREDITĂRI, AVIZĂRI:
            Dr. POPA  MIOARA
VICEPREŞEDINTE DEPARTAMENTUL ETICĂ, DEONTOLOGIE ŞI JURISDICŢIE PROFESIONALĂ:
            Dr.TODORAN SIMONA
VICEPREŞEDINTE DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV, ORGANIZATORIC, FINANCIAR:
            Dr. CIURDĂREANU EMIL IOAN
     SECRETAR:
            Dr. RUS NICULINA SIMONA